Zarządzenie Nr 114/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu