Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 249/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły ...