Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 335/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły ...

... szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 27.08.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2020 - 13:57