Zarządzenie Nr 23/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, I i II wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ...