Zarządzenie nr 300/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych