Zarządzenie Nr 407/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie rejestru miejsc udzielania tymczasowego schronienia