Zarządzenie Nr 280/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu