Zarządzenie Nr 358/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu