Płatność za mandaty karne

Mandaty karne nałożone od dnia 1 stycznia 2016 roku winny być regulowane na rachunek bankowy: 
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
I Urząd Skarbowy w Opolu
ul. Rejtana 3B
45-331 Opole
Podstawa prawna: "W sprawach poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu". par. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego [Dz. U. 2015, poz. 1977]

Natomiast grzywny nałożone w drodze mandatu karnego do dnia 31 grudnia 2015 r.  należy przekazywać na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
Narodowy Bank Polski O/O Poznań
nr 17 1010 1469 0005 8922 3100 0000

***

UWAGA!!!
W tytule wpłaty należy podać:
serię i numer mandatu karnego oraz dane osoby ukaranej mandatem

Uregulowanie mandatu karnego, może także nastąpić z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

Informacje o postępowaniu mandatowym (mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r.)
można uzyskać w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
pod numerem telefonu:

61 854 14 20
61 854 14 55
w zakresie dokonanych wpłat:
61 854 16 01
w zakresie nadpłat i mylnych wpłat:
61 854 16 01
w zakresie decyzji związanych z ulgami w spłacie należności:
61 854 15 32

Informacje o postępowaniu mandatowym (mandaty nałożone od 1 stycznia 2016 r.)
można uzyskać w I Urzędzie Skarbowym w Opolu

Infolinia w sprawie mandatów
77 407 45 50
Jeśli dzwonisz w sprawie:

  • Zapłaconego mandatu  - wybierz 1
  • Otrzymanego pisma w sprawie zapłaty mandatu - wybierz 2
  • Innej sprawie - wybierz 3

kontakt mailowy:
wplaty.mandaty@op.mofnet.gov.pl
platnosci.mandaty@op.mofnet.gov.pl

Autor: Jacek Kluj
Data utworzenia: 20.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.07.2012 - 14:57
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.03.2018 - 13:58