Nagrody specjalne MRPiPS za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

Treść archiwalna

Nawiązując do lat wcześniejszych, również w roku bieżącym, w  Dniu Pracownika Socjalnego tj. 21 listopada, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wręczy nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze  zm.).

Zasady przyznawania nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., nr 74, poz. 658).

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o nagrody specjalne na załączonym formularzu należy składać w Wydziale Polityki Społecznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim do dnia 31 lipca 2020 r. Dodatkowych informacji udziela p. Jacek Mruczyk, nr tel. 61 – 854 11 19, oraz p. Marta Dużyńska, nr tel. 61 – 854 16 78.

Jednocześnie proszę o przekazanie osobom, dla których nagroda jest wnioskowana, klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania ich danych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 08.06.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.06.2020 - 11:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.05.2021 - 10:01