Program współpracy wojewody wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Treść archiwalna

Podpisanie przez wojewodę wielkopolskiego "Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".

Autor: Dorota Kinal
Data utworzenia: 30.11.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.05.2017 - 12:28