Zarządzenie Nr 574/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy