Zarządzenie nr 610/16 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji pracy i zadań Zespołu Doradców Wojewody