Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Biuro Organizacyjno-Administracyjne
e-mail: oa@poznan.uw.gov.pl

Dyrektor Biura - Małgorzata Drygas
e-mail: drygas@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 13 12
fax: 61 854 16 11
p. 373, bud. A

Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego - Krzysztof Marciniak
e-mail: krzysztof.marciniak@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 12 61
p. 466, bud. A

Główny Księgowy Urzędu - Anna Monarcha
e-mail: amonarcha@poznan.uw.gov.pl
 

Biuro Organizacyjno-Administracyjne realizuje zadania z zakresu organizacji pracy urzędu, w szczególności zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi finansowo-księgowej i zamówień publicznych. W strukturze Biura funkcjonuje Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Inspektor Ochrony Danych.

Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 08.12.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 13.07.2012 - 11:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.02.2023 - 14:57