Gabinet Wojewody

e-mail: gw@poznan.uw.gov.pl
tel. 61 854 12 21

Dyrektor Gabinetu Wojewody - Piotr Pałczyński
tel.: 61 854 12 21
fax: 61 854 13 97
pok. 239, bud. B

Oddział mediów i komunikacji społecznej:
e-mail: biuroprasowe@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 19 41
fax: 61 854 19 61
pok. 236-237, bud. B

Zakres działania Gabinetu Wojewody

 1. Gabinet Wojewody odpowiada za koordynację wykonywania przez Wojewodę zadań wynikających z funkcji Wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów, za organizacyjne i protokolarne wspomaganie Wojewody, I Wicewojewody, II Wicewojewody oraz Zespołu Doradców, obsługę prasową Wojewody, I Wicewojewody, II Wicewojewody oraz za koordynację działań z tego obszaru, podejmowanych przez właściwe komórki organizacyjne urzędu. Ponadto Gabinet odpowiada za realizację zadań Wojewody dotyczących członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz spraw zagranicznych.
 2. Do podstawowych zadań Gabinetu należy między innymi:
  1. publiczne prezentowanie działań organów administracji rządowej i urzędu;
  2. obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt;
  3. wykonywanie zadań związanych z kultywowaniem tradycji, obchodów rocznic i świąt państwowych;
  4. koordynowanie działalności urzędu w zakresie publikacji, informacji i promocji, w tym analizowanie publikacji prasowych;
  5. organizowanie konferencji prasowych Wojewody i Wicewojewody oraz kontaktów z dziennikarzami;
  6. realizowanie zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działaniach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
  7. prowadzenie spraw związanych przyjmowaniem patronatów honorowych lub członkostwa w komitetach honorowych;
  8. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Wojewodę wyróżnień oraz wręczaniem odznaczeń, nagród oraz trofeów sportowych;
  9. koordynowanie uczestnictwa Wojewody w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu;
  10. zapewnienie obsługi Zespołu Doradców Wojewody;
  11. zapewnienie obsługi sekretarskiej Wojewody, I Wicewojewody i II Wicewojewody;
  12. koordynowanie działań, podejmowanych przez właściwe komórki organizacyjne urzędu, w zakresie określonym w pkt 1-11;
Autor: Joanna Kardasz
Data utworzenia: 30.11.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 30.11.2021 - 11:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2024 - 09:55