Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Poznań 61-863

godziny urzędowania:
poniedziałek 8:15 - 15:30
w pozostałe dni robocze od 8:15 – 15:15

 Dojazd do Wojewódzkiego Zespołu i  mapka lokalizacyjna

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu - Beata Winiecka

Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu – Bartosz Kamiński

Członkowie Wojewódzkiego Zespołu, w tym:

  • lekarze
  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • doradcy zawodowi
  • pracownicy socjalni

Zadania realizowane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

  • Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności;
  • Rozpatrywanie wniosków w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl

Autor: Beata Winiecka
Data utworzenia: 03.12.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2012 - 13:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.03.2024 - 13:29