Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

e-mail: zk@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 99 72
fax: 61 854 99 20
p. 305, bud. C

Dyrektor Wydziału - Dariusz Dymek 
e-mail: dymekd@poznan.uw.gov.pl
p. 305, bud. C

Zastępca Dyrektora - Waldemar Paternoga
e-mail: wpaternoga@poznan.uw.gov.pl
p. 305, bud. C

Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Krzysztof Kołcz
tel.: 61 854 99 31
fax: 61 854 99 20
e-mail: kkolcz@poznan.uw.gov.pl
pok. 311, bud. C

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10
fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27
e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl

Numer informacyjno-koordynacyjny na potrzeby zarządzania kryzysowego
tel: 987

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w szczególności realizuje zadania związane ze sprawami obronnymi, obroną cywilną, bezpieczeństwem imprez masowych, zarządzaniem kryzysowym, a także z zakresu - systemu powiadamiania ratunkowego, łączności, ochrony przeciwpowodziowej i prawa atomowego.

Autor: Włodzimierz Choryński
Data utworzenia: 10.12.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 13.07.2012 - 11:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.10.2021 - 13:36