Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

e-mail: zk@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 99 72
fax: 61 854 99 20
p. p. 12a, bud. C

Dyrektor Wydziału - Dariusz Dymek 
e-mail: dymekd@poznan.uw.gov.pl
p. 12a, bud. C

Zastępca Dyrektora - Waldemar Paternoga
e-mail: wpaternoga@poznan.uw.gov.pl
p. 12a, bud. C

Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Jerzy Dembny
tel.: 61 854 99 34
fax: 61 854 99 20
e-mail: jdembny@poznan.uw.gov.pl
poziom -1, bud. C

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10
fax: 61 854 99 20
e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl

Numer informacyjno-koordynacyjny na potrzeby zarządzania kryzysowego
tel: 987

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w szczególności realizuje zadania związane ze sprawami obronnymi, bezpieczeństwem imprez masowych, zarządzaniem kryzysowym, a także z zakresu - systemu powiadamiania ratunkowego, łączności, ochrony przeciwpowodziowej i prawa atomowego.

Autor: Roman Fechner
Data utworzenia: 01.02.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.02.2023 - 10:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.10.2023 - 13:14