Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

e-mail: sn@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 12 33,
fax: 61 854 15 81

Dyrektor Wydziału - Dorota Stawicka
e-mail: dstawicka@poznan.uw.gov.pl
p. 764, bud. A

Zastępca Dyrektora Wydziału - Agnieszka Twers-Janiszewska
e-mail: atwers@poznan.uw.gov.pl
p. 764, bud. A

Do zakresu działania Wydziału należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej

  1. budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w zakresie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa,
  2. rozwój wsi w zakresie spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania wspólnot gruntowych,
  3. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w zakresie regulacji majątkowych kościelnych osób prawnych.

Logo Fundusze Europejskie na Infrsatrukturę, Klimat, Środowisko, flaga RP i flaga UE

Autor: Małgorzata Tylka
Data utworzenia: 13.12.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 27.11.2019 - 21:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.12.2023 - 10:30