Wydział Spraw Cudzoziemców

Strona ze sprawami realizowanymi przez wydział: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/

pl. Wolności 17,
61-739 Poznań
e-mail: sc@poznan.uw.gov.pl
Infolinia tel. 61 850 87 77
fax: 61 850 87 76

Dyrektor Wydziału
Andrzej Soboń
e-mail: asobon@poznan.uw.gov.pl
Infolinia tel. 61 850 87 77
fax: 61 850 87 76

Zastępca Dyrektora Wydziału
Aneta Budnik
e-mail: abudnik@poznan.uw.gov.pl
Infolinia tel. 61 850 87 77
fax: 61 850 87 76

Zastępca dyrektora
Wojciech Stypiński
e-mail: wstypinski@poznan.uw.gov.pl

Struktura organizacyjna

 • Oddział Obsługi;
 • Oddział Legalizacji Zatrudnienia;
 • Oddział Legalizacji Pobytu I;
 • Oddział Legalizacji Pobytu II;
 • Oddział Legalizacji Pobytu III;
 • Oddział Legalizacji Pobytu IV;
 • Oddział Legalizacji Pobytu V;
 • Oddział Legalizacji Pobytu VI;
 • Oddział Realizacji;
 • Stanowisko do Spraw Organizacyjnych;
 • Oddział Korespondencji;
 • Oddział Informacji;
 • Oddziały Spraw Cudzoziemców w Delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Do zakresu działania Wydziału Spraw Cudzoziemców należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej

 1. praca – w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
 2. sprawy wewnętrzne,  w zakresie kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców.
Autor: Małgorzata Drygas
Data utworzenia: 02.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.01.2019 - 09:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.05.2024 - 10:42