Wydział Spraw Obywatelskich

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Sekretariat
al. Niepodległości 16/18, I piętro, pok. 114, bud. C
e-mail: so@poznan.uw.gov.pl
tel. 61 854 10 07
fax 61 852 22 23

Punkty obsługi klienta w sprawach paszportowych

Informacja telefoniczna w sprawach paszportowych od godz. 8.30 do godz. 15.00
tel. 61 854 19 99

Punkt obsługi klienta w sprawach obywatelstwa polskiego

Informacja telefoniczna w sprawach obywatelstwa polskiego od godz. 8.30 do godz. 10.00
tel. 61 854 10 32

Dyrektor Wydziału - Michał Mieloch
tel. 61 854 10 07
fax 61 852 22 23

Zastępca Dyrektora Wydziału
Karolina Ignac
e-mail: kignac@poznan.uw.gov.pl

Struktura organizacyjna

 • Oddział Paszportów,
 • Oddział do Spraw Obywatelstwa Polskiego
 • Oddział Nadzoru w Sprawach Obywatelskich
 • Stanowisko do Spraw Organizacyjnych i Budżetu,
 • Oddziały Paszportów w Delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile
 • Terenowe Punkty Paszportowe w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej,

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej

 1. sprawy wewnętrzne – w zakresie spraw dotyczących:
  • obywatelstwa,
  • ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,
  • rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;
 2. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w zakresie stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi z wyłączeniem spraw dotyczących regulacji majątkowych kościelnych osób prawnych.
Autor: Marek Grośty
Data utworzenia: 02.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.01.2019 - 09:54
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 10.05.2024 - 13:36