Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego
e-mail: aw@poznan.uw.gov.pl

Kierownik Zespołu - Marzena Kujawa
e-mail: mkujawa@poznan.uw.gov.pl
nr telefonu 61 854 16 18
p. 503, bud. B

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności prowadzenie systematycznej oceny kontroli zarządczej według kryterium adekwatności, skuteczności i efektywności oraz prowadzenie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu.

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 28.06.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.06.2019 - 11:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.07.2024 - 06:51