Festyn „Wielkopolska stawia na rodzinę”,

4 października br. podczas dorocznego festynu „Wielkopolska stawia na rodzinę”, organizowanego przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na najlepiej przygotowany i zrealizowany projekt edukacyjny dla szkół, promujący wartość rodziny.

Przeprowadzony w dniach 27 marca – 20 czerwca br. konkurs na najlepiej przygotowany i zrealizowany szkolny projekt edukacyjny promujący wartość rodziny, cieszył się dużym zainteresowaniem wielkopolskich szkół. Z terenu całej Wielkopolski napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń konkursowych. Celem Konkursu była promocja wartości rodzinnych wśród społeczności szkolnych. Projekty konkursowe musiały dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów, wykraczać poza te treści, czyli mieć charakter interdyscyplinarny i realizować program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. Realizacja Projektu obejmowała całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna wybrała 3 laureatów konkursu. Z uwagi na dużą ilość zgłoszeń oraz poziom zaangażowania ze strony uczestników konkursu, komisja konkursowa  przyznała dodatkowo 2 wyróżnienia. W tym roku, laureatami konkursu zostały: Zespół Szkół w Chludowie im. Ojca Mariana Żelazka, Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie oraz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie.

Wyróżnienia za wysoko ocenione prace konkursowe odebrali również uczniowie i dyrekcja Szkoły Podstawowej w Fałkowie i Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas festynu wręczono również honorowe odznaki Primus in Agendo tym, którzy z wielkim oddaniem i zaangażowaniem działają na rzecz innych ludzi. Odznaka Primus in Agendo  – pierwszy w działaniu jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego,  najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Wyróżnienia otrzymali: Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, Irena Dutkowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo, Jerzy Grzegorski, działacz społeczny związany między innymi ze Stowarzyszeniem Konferencji św. Wincentego a Paulo oraz Akcją Katolicką, Maria Świdurska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie oraz siostra Barbara Belchnerowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann dla uczczenia wysiłków rodzicielskich, a także godnej naśladowania postawy rodzicielskiej postanowił uhonorować medalem im. W. Celichowskiego 5 rodzin z terenu Wielkopolski.

WW Zbigniew Hoffmann oraz Lucyna Napierała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanieuczestnicy festynu - w pierwszym rzędzie członkowie Rady Rodziny - Szymon Wytykowski, prof. Michał Michalski oraz Elżbieta LachannWW Zbigniew Hoffmann oraz siostra Barbara Belchnerowska, na drugim planie WWW Marlena Maląg WW , WWW oraz Joanna Szczechowska + uczestnicy festynu

Autor: Karolina Piotrowska
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 10:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.10.2018 - 10:55