Konkurs na szkolny projekt edukacyjny w zakresie promocji wartości rodziny

5 września br. nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty konkursu na najlepiej przygotowany i zrealizowany szkolny projekt edukacyjny w zakresie promocji wartości rodziny. Konkurs, którego celem jest promocja wartości rodzinnych wśród społeczności szkolnych cieszył się dużym zainteresowaniem.  Szkoły podstawowe z terenu całej Wielkopolski nadesłały swoje zgłoszenia. Wybór był niezwykle trudny bowiem wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się godnym podziwu zaangażowaniem. Szkoły, realizując projekty promujące wartość rodziny, pokazały jak wiele mądrych i wartościowych inicjatyw można zrealizować na poziomie lokalnym. Komisja konkursowa, zgodnie z postanowieniami regulaminu, przyznała trzy równorzędne nagrody dla Szkół – Laureatów Konkursu. Dodatkowo, ze względu na niezwykle wyrównany poziom zgłoszonych projektów, Komisja zdecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ciężką pracę, zaangażowanie i ciekawe, wartościowe inicjatywy, które mogą stanowić inspirację do dalszych działań dla nas wszystkich.

Lista szkół – laureatów konkursu:

  • Zespół Szkół w Chludowie im. O. Mariana Żelazka,
  • Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie,
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego – Kościan,

Lista Szkół – wyróżnionych w konkursie:

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim,
  • Szkoła Podstawowa w Fałkowie.
Autor: Karolina Piotrowska
Data utworzenia: 06.09.2018
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.09.2018 - 11:08
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2018 - 11:12