Plan działań Rady Rodziny na 2018 rok

Podczas pierwszego w tym roku spotkania Rady Rodziny, które miało miejsce 7 lutego br. zatwierdzony został plan działań Rady Rodziny na rok 2018.

Do najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez Radę Rodziny w tym roku należą:

  • konkurs „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. W tym roku ogłoszona zostanie III edycja tego konkursu,
  • projekt edukacyjny pt.: „Szkoła promuje wartość rodziny” skierowany do szkół w Wielkopolsce, dotyczący szkolnych  projektów edukacyjnych, długofalowych realizowanych  w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018,
  •  konkurs na bożonarodzeniową kartkę świąteczną dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych z terenu Wielkopolski. W tym roku ogłoszona zostanie II edycja tego konkursu,
  • konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach RODZINA–SPOŁECZEŃSTWO-PRZYSZŁOŚĆ. Konkurs ogłoszony został 8 lutego. Termin zgłaszania prac w konkursie upływa 15 października br.,
  • szkolenie dot. Programu Rodzina 500+, w kontekście koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zaplanowane na kwiecień br.,
  • uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin, połączone z obchodami Dnia Dziecka, zaplanowane na przełomie maja i czerwca br.,
  • konferencja naukowa, której jednym z głównych tematów będzie alkoholowy zespół płodowy FAS, jego przyczyny, skutki oraz sposoby zapobiegania, która odbędzie się w połowie czerwca br.,
  • festyn rodzinny w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Festyn dla wielkopolskich rodzin organizowany przez Wojewodę Wielkopolskiego, połączony będzie z podsumowaniem projektu – „Szkoła promuje wartość rodziny”. Podczas festynu medalem im. W. Celichowskiego uhonorowane zostaną rodziny wielodzietne z terenu Wielkopolski, za promowanie rodziny oraz godną naśladowania postawę rodzicielską,
  • obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, w ramach których zaplanowano seminarium na temat roli seniorów w życiu i funkcjonowaniu rodziny,        
  • uroczysta gala, zaplanowana na początek grudnia, podczas której nastąpi podsumowanie i rozstrzygnięcie III edycji konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”, a także konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach RODZINA – SPOŁECZEŃSTWO – PRZYSZŁOŚĆ. Podczas gali nastąpi również wręczenie nagród laureatom konkursu na bożonarodzeniową kartkę świąteczną.

Rada Rodziny będzie w tym roku zwracała również uwagę na ważne ze społecznego punktu widzenia dni, takie jak: - Światowy Dzień Zespołu Downa,  Narodowy Dzień Życia, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie czy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Autor: Karolina Piotrowska
Data utworzenia: 13.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2018 - 07:46