Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 2021 r. pt. „Z rodziną najlepiej”

Informacja na temat Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 2021 r. pt. „Z rodziną najlepiej”, organizowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego i Radę Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim we współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty.

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz Przewodnicząca Rady Rodziny Wicewojewoda Anetą Niestrawska we współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty Robertem Gawłem zaprosili dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w II edycji konkursu plastycznego pn. "Z rodziną najlepiej – edycja 2021".

Przedmiotem konkursu było samodzielne wykonanie i dostarczenie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów z klas 1-3 i uczniów z klas 4-8. Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży, kształcenie poczucia estetyki, umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji oraz kreatywności i pomysłowości uczniów z wielkopolskich szkół.

II edycja Konkurs plastycznego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a liczba zgłoszonych prac prawie czterokrotnie przekroczyła liczbę prac z ubiegłorocznej edycji. Na specjalnie w tym celu utworzony adres e-mail, w ciągu dwóch tygodni wpłynęło blisko 2000 prac plastycznych. Prac tak przepięknych i zróżnicowanych co do formy oraz techniki, że wyłonienie zwycięzców było dużym wyzwaniem dla Komisji Konkursowej.

Spośród nadesłanych prac wybrano laureatów oraz wyróżniono następujące prace:

Kategoria I – klasy 1-3:

  • Miejsce I – Nadia Praiss, lat 7, kl. 1A, Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu
  • Miejsce II – Małgorzata Tecław, lat 8, kl. 1C, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile
  • Miejsce III - Agata Pająk, lat 10, kl. 3C, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
  • Wyróżnienie: Michał Murakowski, lat 9, kl. 2, Szkoła Podstawowa w Chodowie

Kategoria II – klasy 4-8

  • Miejsce I – Nazar Bosiaha, lat 13, kl. 7, Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Słupcy
  • Miejsce II – Agnieszka Jackowska, lat 14, kl. 7B, Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie
  • Miejsce III – Marta Kamińska, lat 14, kl. 7, Szkoła Podstawowa im. J. Chociszewskiego w Chełście
  • Wyróżnienie – Artur Królak, lat 10, kl. 4A, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy
  • Wyróżnienie – Rebecca Dudzińska, lat 14, kl. 7B, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej

Informacje o terminie uroczystości wręczenia nagród Laureatom przekazane zostaną w późniejszym terminie.

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 25.06.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.06.2021 - 12:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.07.2021 - 11:58