Zgłoszenie dotyczące świadczenia usługi tłumacza

Każdy Urząd musi zapewnić osobie Głuchej lub głuchoniewidomej (osobie uprawnionej) dostęp do tłumacza języka migowego. Osoba taka nie musi za to zapłacić. Usługę należy zgłosić co najmniej 3 dni przed wizytą. Urząd udostępnia dokumenty i wnioski dostosowane do osób uprawnionych.

Skontaktuj się z nami

Można kontaktować się z pracownikami poprzez komunikator Skype, którzy pomogą w komunikacji w języku migowym.

Wydział Imię i nazwisko pracownika Link Skype
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim Aneta Zakęs az-wuw-zn

Pozostali pracownicy Urzędu, którzy pomogą w komunikacji w języku migowym.

Wydział lub Biuro Imię i nazwisko pracownika
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Beata Matelska
Gabinet Wojewody Paulina Mitręga
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim Elżbieta Konieczka
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Ewa Zajączkowska
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Alicja Cieślik
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Beata Goraj
Biuro Obsługi i Informatyki Karolina Pokucińska
Wydział Spraw Obywatelskich Bartłomiej Kaczmarek

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Kontakt z Urzędem

 • strona internetowa Urzędu: proszę kliknąć na: Zgłoszenie, lub wysłać zgłoszenie na adres e-mail/numer faksu, lub złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu,
 • e-mail:
  • sekretariat odpowiedniego wydziału lub biura lub innej komórki organizacyjnej Urzędu (adresy e-mail są dostępne w zakładce: urząd/struktura urzędu/komórki organizacyjne urzędu), lub
  • wuw@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail), lub
  • informacje@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail),
 • faks (numery faksów są dostępne w zakładce: urząd/ struktura urzędu/ komórki organizacyjne urzędu):
  • sekretariat odpowiedniego wydziału, biura lub innej komórki organizacyjnej Urzędu, lub
  • sekretariatu Biura Organizacyjno-Administracyjnego (61 854 1611),
 • Kancelaria Główna Urzędu.

Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia

W zgłoszeniu trzeba wskazać:

 • dane osobowe,
 • termin spotkania,
 • sprawę, którą chce Pani lub Pan załatwić (krótko),
 • sposób komunikowania się (PJM – polski język migowy, SJM – system językowo-migowy, SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych),
 • dane do kontaktu (e-mail, telefon komórkowy, adres).

Wypełnij formularz zgłoszenia online

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
 • ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Informacja o prywatności (141,48 KB)

Autor: Beata Goraj
Data utworzenia: 26.11.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 26.11.2020 - 12:56
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.10.2023 - 12:59