Granica, która łączy, a nie dzieli. 750-lecie lokacji Samarzewa i Szamarzewa

Niecodzienna historia, która po latach zamiast dzielić - łączy. Wyjątkowy jubileusz 750-lecia lokacji świętowały dwie sąsiadujące ze sobą miejscowości o łudząco podobnych nazwach: Samarzewo leżące w Gminie Lądek i Szamarzewo leżące w Gminie Kołaczkowo.

Obie wioski były w przeszłości jedną miejscowością, jednak wydarzenia wielkiej polityki zdecydowały, że po rozbiorze Polski i Kongresie Wiedeńskim w roku 1815 podzielono ówczesne Samarzewo na dwie miejscowości - po stronie pruskiej powstało Szamarzewo, a po stronie zaborcy rosyjskiego pozostało Samarzewo. 750 lat temu, 29 czerwca 1269 roku nazwa Samarzewo pojawia się w dokumencie pozwalającym na lokację wsi "na prawie niemieckim" Henrykowi i Hankowi - prawdopodobnie ówczesnym kmieciom lub szlachcicom. Inne historyczne wspominki o Samarzewie mówią o roku 1331, kiedy to Krzyżacy spustoszyli miejscowość. Archeolodzy prowadzący wykopaliska i badania u ujścia Wrześnicy odnaleźli w tym miejscu wczesnośredniowieczne grodzisko, które powstało po 892 roku, a następnie było przebudowywane po 914 roku i po roku 920.

Granica na szczęście nie podzieliła mieszkańców i rodzin. Mimo że po odzyskaniu sto lat temu niepodległości i później, po II wojnie światowej, nie udało się zjednoczyć administracyjnie podzielonych wsi, mieszkańcy pamiętają o wspólnych korzeniach. Samorządy obu gmin: Lądek i Kołaczkowo zgodnie postanowiły uczcić obchody 750-lecia lokacji miejscowości. Z okazji niecodziennego święta zorganizowano szereg wydarzeń, między innymi ogłoszono konkurs na mural, który wygrała uczennica z Gminy Lądek Sara Zataj, a jej praca odnosząca się do historii podziału obu miejscowości ozdobiła siedzibę miejscowej OSP.

W sobotę 20 lipca br. w Samarzewie odbyła się uroczysta msza święta, przed którą dokonano uroczystego odsłonięcia pamiątkowego obelisku ufundowanego przez mieszkańców. Podobny powstał w sąsiedniej miejscowości. Przy okazji obchodów Ochotnicza Straż Pożarna w Samarzewie otrzymała swój sztandar. Okolicznościowe życzenia do mieszkańców obu miejscowości skierowała wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Uroczystości w Szamarzewie. Uroczystości w Szamarzewie. Uroczystości w Szamarzewie. Uroczystości w Szamarzewie.

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu