Kalendarz historyczny

 • 26.02.1919

  Prowokacje niemieckie na wszystkich odcinkach frontu, szczególnie w rejonie Rynarzewa, Międzychodu, Kargowej, Miejskiej Górki, Kępna.

 • 26.02.1919

  Prowokacje niemieckie na wszystkich odcinkach frontu, szczególnie w rejonie Rynarzewa, Międzychodu, Kargowej, Miejskiej Górki, Kępna.

 • 25.02.1919

  Decyzja o przeniesieniu Komisji Międzysojuszniczej z Warszawy do Poznania.

 • 24.02.1919

  Decyzja o przeniesieniu Komisji Międzysojuszniczej z Warszawy do Poznania.

 • 23.02.1919

  Zaprzysiężenie nowych oddziałów Straży Ludowej w Poznaniu.

 • 23.02.1919

  Zaprzysiężenie nowych oddziałów Straży Ludowej w Poznaniu.

 • 19.02.1919

  Nowy podział wojskowy terenów opanowanych przez powstańców. Na odcinku ostrzeszowskim walki o Korzeń, a na odcinku chodzieskim Polacy zdobyli wieś Radwanki.

 • 18.02.1919

  Ostrzał pozycji powstańczych na odcinku Grupy „Lesznoˮ. W Wielkopolsce nastąpiło zawieszenie działań bojowych. W zwycięskich walkach powstańczych , których sukces przypieczętował  ostatecznie traktat wersalski, potwierdzający osiągnięte w Powstaniu zdobycze terytorialne, zginęło około 2 tysięcy Polaków....

 • 17.02.1919

  Walka pod Nową Wsią Zbąską i śmierć ppor. Korneliusza Manna.

Strony

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu