Kalendarz historyczny

 • 15.11.1918

  Przedstawiciele zaboru pruskiego w Warszawie, z propozycjami wprowadzenia Wielkopolan do rządu.

 • 14.11.1918

  Rada Regencyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu i wydała dekret, w którym swe obowiązki złożyła w ręce Józefa Piłsudskiego. Piłsudski jako faktyczny „Zwierzchnik Państwa” powierzył misję utworzenia rządu Ignacemu Daszyńskiemu.

 • 13.11.1918

  Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wydał odezwę do społeczeństwa polskiego zaboru pruskiego, wzywając do spokoju: „Polacy! Pękły okowy, krępujące wolność naszą. Z całą ufnością doczekamy wyroku kongresu pokojowego, który z naszym współudziałem ustali zachodnie granice ojczyzny naszej: Polski. Dosyć...

 • 12.11.1918

  Z Centralnego Komitetu Obywatelskiego wyłoniono tymczasowy Komisariat w składzie: ks. Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty, Adam Poszwiński. Jarogniew Drwęski prezydentem Poznania.

  Ujawnienie Komitetu Obywatelskiego, przekształconego w  Tymczasową Radę Ludową, z trzyosobowym  Komisariatem na czele...

 • 10.11.1918

  Do Warszawy przyjechał zwolniony z twierdzy w Magdeburgu Józef Piłsudski. Planował udać się do Lublina, gdzie liczył na poparcie rządu Daszyńskiego. Na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 10 listopada Józefa Piłsudskiego przywitał Książe Zdzisław Lubomirski. Książę zaprosił Komendanta do swego domu, gdzie...

 • 09.11.1918

  Rewolucja listopadowa w Niemczech doprowadziła do usunięcia z tronu ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus - Wilhelma II. Kanclerzem Rzeszy został Friedrich Ebert, który proklamował Republikę Niemiecką. W Warszawie rozpoczęła się akcja rozbrajania Niemców.

 • 08.11.1918

  Sztab Generalny Wojsk Polskich w Warszawie wydał instrukcję do polskich terytorialnych władz wojskowych, w sprawie przyjmowania do Wojska Polskiego ochotników z Poznańskiego.

 • 06.11.1918

  Ostre walki ukraińsko-polskie o Lwów. W Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z socjalistą Ignacym Daszyński na czele, grupujący środowiska lewicy niepodległościowej – PPS, PPSD, PSL „Wyzwolenie” i mniejsze ugrupowania związane z Józefem Piłsudskim.

 • 05.11.1918

  Polska Rada Narodowa i czeska Krajowa Rada Narodowa dla Śląska zawarły układ o podziale Śląska Cieszyńskiego. Zgromadzenie Narodowe w Jablonce na Orawie proklamowało przynależność państwową Orawy i Spiszu do Polski.

Strony

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu