Kombatanci oddali hołd Powstańcom w Pile

Data wydarzenia: 
19.06.2018

Dzięki wspólnej inicjatywie Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Starostwa Powiatowego w Pile spotkali się przedstawiciele środowisk patriotycznych regionu pilskiego. Okazją były przypadające w tym roku obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz setnej rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Spotkanie, w którym uczestniczyła młodzież pilskich szkół, znani regionaliści i lokalni historycy, było okazją do omówienia i przedstawienia jubileuszowych uroczystości państwowych, a także inicjatyw planowanych przez wojewodę wielkopolskiego. Prezentację, ukazującą szerszy, kulturowo-historyczny kontekst jubileuszowych uroczystości w Poznaniu i regionie przedstawił pełnomocnik wojewody wielkopolskiego ds. obydwu rocznic Przemysław Terlecki. Plany uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zaprezentowało też Starostwo Powiatowe w Pile, które na ten cel otrzymało wsparcie finansowe z rządowego Wieloletniego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Różnorodne i oryginalne inicjatywy upamiętnienia bohaterów i wydarzeń z lat 1918/1919 roku przedstawiły także szkoły z terenu powiatu..

O stojących w przestrzeni miejskiej „znakach pamięci”, upamiętniających wydarzenia i postaci zasłużone w podtrzymywaniu ducha polskości i kształtowaniu postaw patriotycznych w latach niewoli, a także o pilskich śladach Powstania Wielkopolskiego opowiadali historyk i regionalista Roman Chwaliszewski oraz Wojciech Kicman z pilskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Podczas spotkania pełnomocnik wojewody wielkopolskiego ds. współpracy ze środowiskami kombatanckimi Teresa Masłowska, omówiła główne, zmienione w lipcu 2017 roku zapisy Ustawy o działaczach antykomunistycznych i osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Kombatantów, z przewodniczącym Zenonem Wechmannem na czele oraz przedstawiciele samorządu i lokalnych organizacji złożyli kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi ofiary stalinizmu oraz Powstańców Wielkopolskich, którzy „ cierpieli i umarli za Polskę w Pile”.

uczestnicy uroczystości składają kwiatywidok pomnika ze złożonymi kwiatamiuczestnicy uroczystości składają kwiatyuczestnicy uroczystości na tle pomnika

 

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu