Lekcja historii z wojewodą wielkopolskim - 1050-lecie biskupstwa w Poznaniu

Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu odbyła się dziś 7. Lekcja historii z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem. Wrześniowe spotkanie poświęcone było 1050-leciu pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. Do 1000 roku poznańskie biskupstwo obejmowało całe państwo. Ustanowiony przez papieża Jana XIII biskup Jordan zapoczątkował historię polskiej hierarchii kościelnej.

Lekcja rozpoczęła się w poznańskim Muzeum Archidiecezjalnym a wykład dla uczniów z Zespołu Szkół Katolickich ze Śremu i XII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadziła jedna z najbardziej znanych polskich archeologów prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, dyrektor Instytutu Archeologii UAM. W wyniku prowadzonych przez nią od 1999 roku prac archeologicznych odkryta została rezydencja pierwszych Piastów z 2. połowy X wieku. Profesor opowiedziała uczniom o niedostępnym na co dzień kościele Najświętszej Marii Panny, gdzie znaleziono palatium Mieszka I i zwiedziła wraz z uczestnikami lekcji podziemia poznańskiej katedry. Lekcję zakończyło spotkanie z księdzem sekretarzem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Janem Frąckowiakiem, który w Pałacu Arcybiskupim opowiedział uczniom o historii rezydencji.

Wojewodę wielkopolskiego reprezentował pełnomocnik do spraw obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską oraz obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Przemysław Terlecki. Zaproszeni do udziału w lekcji uczniowie dwa tygodnie temu wzięli udział w Narodowym Czytaniu "Przedwiośnia" Żeromskiego. Za przygotowanie inscenizacji podziękował im także wicekurator Krzysztof Błaszczyk.

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego przemawia. Pełnomocnik wojewody przemawia.Profesor Kóčka-Krenz prowadzi wykład dla uczniów.Profesor Kóčka-Krenz prowadzi wykład dla uczniów przed kościołem Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.Profesor Kóčka-Krenz prowadzi wykład dla uczniów przed katedrą.Uczniowie idą so katedry w Poznaniu.Widok podziemi katedry.Widok podziemi katedry.Uczniowie w Pałacu Arcybiskupim. Uczniowie w Pałacu Arcybiskupim.

Główne obchody jubileuszowe z okazji powołania pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich odbyły się w Poznaniu w czerwcu z udziałem wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. Przed kilkoma dniami w Poznaniu miała zaś miejsce uroczysta Rada Konferencji Episkopatów Europy.

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu