Listy do twórców wystawy "Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!"

Podczas otwarcia wystawy "Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!" odczytane zostały listy skierowane do twórców ekspozycji przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz wicepremiera Piotra Glińskiego.

Na ręce wojewody wielkopolskiego przekazana została też kopia fragmentu księgi uchwał rady gminnej miasta Zatora, gdzie jeszcze przed 19 października 1918 roku zaznaczono ocięcie się od epoki zaborczej i uroczyście ogłoszono - Polonia Restituta. Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, zesp. 13/360, sygn. 300.

Skan archiwalnego dokumentu. List marszałka sejmu.List wicepremiera

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu