Narodowy Panteon Powstania Wielkopolskiego odsłonięto w Biedrusku

Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Biedrusku odsłonięto uroczyście pierwszy w Polsce Panteon Powstania Wielkopolskiego. W realizację projektu, włączyła się cała społeczność gminy Suchy Las. Panteon powstał z inspiracji i dzięki determinacji Jana Kucharskiego, Prezesa Stowarzyszenia Biedrusko. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

W centralnym punkcie Panteonu stanął okazały pomnik z wieloma symbolami. Pomnik przedstawia orła, który zerwał pętający go łańcuch. Na nim umieszczono płaskorzeźbę powstańca z biało-czerwoną rozetką na piersi oraz twarze innych uczestników zrywu. Niżej znajdują się herby powiatów wraz z gminami, biorącymi udział w Powstaniu oraz podobizny dowódców: generała Stanisława Taczaka i gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego na tle profili przywódców Polski Niepodległej: Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego. Całość pomnika wpisana jest w krzyż, symbolizujący Kościół Katolicki. Na cokole pomnika umieszczono napis: "Nikt im iść nie kazał, a poszli spłacić dług Ojczyźnie. Powstańcom - Rodacy".

Wokół pomnika zbudowano ścieżkę edukacyjną, składającą się z 30 tablic, na których w przystępny sposób opisano udział poszczególnych powiatów w Powstaniu, przedstawiono kluczowe dla Powstania postaci, wydarzenia i bitwy. Panteon udostępniono  w symbolicznym dniu – 28 czerwca, w stulecie podpisania Traktatu Wersalskiego, na mocy którego Wielkopolska znalazła się w granicach Odrodzonej Rzeczypospolitej.

W uroczystości otwarcia Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego uczestniczyli licznie mieszkańcy Biedruska, parlamentarzyści i lokalne władze samorządowe. Historię zwycięskiego Powstania pokazano w krótkim przedstawieniu przygotowanym przez Park Dzieje z Murowanej Gośliny. Mszę polową odprawił biskup Zdzisław Fortuniak, a historię Powstania Wielkopolskiego przybliżyli historycy – prof. Zbigniew Pilarczyk i dr Michał Krzyżaniak. Okolicznościowy ryngraf z podziękowaniem za godne uczczenie pamięci Powstania Wielkopolskiego przekazał Prezesowi Stowarzyszenia Biedrusko wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu