Odsłonięcie tablicy pamięci druhów z piątych drużyn harcerskich

Dziś, na budynku przy poznańskiej ulicy św. Marcin, odsłonięta została tablica poświęcona pamięci walczących o wolność kombatantów-harcerzy i członków wielu pokoleń V Hufca Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego w Poznaniu.

W dawnej siedzibie Biblioteki Raczyńskich, w latach 1928-29 odbywały się uroczyste spotkania druhów z piątych drużyn harcerskich im. księcia Józefa Poniatowskiego. To jedyny ocalały obiekt, w którym w okresie międzywojennym mieściły się ich harcówki. W organizowanej wspólnie przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Kombatanckiej majora Zenona Wechmanna oraz Komendanta Kręgu Seniorów Harcerskich Piątacy harcmistrza Tomasza Naganowskiego uroczystości uczestniczyli nie tylko druhny i druhowie, ale też przedstawiciele samorządu, służby więziennej oraz wielu organizacji, którym bliskie są idee harcerskie.

Przekazana przez Miasto Poznań tablica jest repliką tej, która została odsłonięta w 1993 roku, w 80-lecie powstania Poznańskiej Piątki.

Tablica pamięci przed odsłonięciem.Uczestnicy uroczystości. Uczestnicy uroczystości. Uczestnicy uroczystości. Odsłanianie tablicy przez druhnę i druha seniorów. Druhna i druh senior. Ksiądz święci tablicę. Widok tablicy zza harcerza z chustą z napisem Wielkopolska.Uczestnicy uroczystości. Uczestnicy uroczystości składają kwiaty. Major Zenon Wechmann.Uczestnicy uroczystości. Widok tablicy.

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu