Pomnik powstańców w Mogilnie

W Mogilnie odsłonięty został Pomnik Powstańca Wielkopolskiego. Podczas uroczystości z udziałem wojska, mieszkańców miasta i rodzin powstańców wojewodę wielkopolskiego reprezentował Przemysław Terlecki - pełnomocnik do spraw obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Uroczystość rozpoczął hejnał w wieży ratuszowej. Pomnik, który odsłonili potomkowie powstańców, jest wyrazem hołdu i upamiętnienia dla wszystkich mieszkańców ziemi mogileńskiej walczących w Powstaniu Wielkopolskim. Ma przypominać zarówno o tych znanych z imienia, jak i anonimowych bohaterach, którzy wnieśli swój wkład w pierwsze zwycięskie powstanie. Inicjatorami budowy pomnika byli: Komisja Historyczna przy Komendzie Hufca ZHP w Mogilnie oraz Krąg Starszyzny Harcerskiej im. hm. Henryka Mazurkiewicza. Decyzję o budowie pomnika podjęto 14 marca 2015 roku podczas posiedzenia Komitetu Obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Autorem projektu pomnika jest zmarły w ubiegłym roku polski artysta rzeźbiarz i medalier Krzysztof Jakubik. Fundatorem pomnika jest Urząd Miejski w Mogilnie oraz indywidualni i zbiorowi darczyńcy. Zbiórkę na budowę pomnika prowadziło Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne w Mogilnie poprzez sprzedaż okolicznościowych cegiełek.

Pełnomocnik wojewody przemawia.Rekonstruktorzy na tle pomnika.Uczestnicy uroczystości. Rekonstruktorzy na tle pomnika.Rekonstruktorzy na tle pomnika.Uczestnicy uroczystości składają kwiaty.

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu