Wystawa w Sejmie "Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!"

"Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!" to tytuł wystawy, którą wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otworzył w głównym gmachu Sejmu RP. Pierwszymi gośćmi prezentacji dokumentów z czasu odzyskania przez Polskę niepodległości, które pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu byli senatorowie i posłowie.

Okolicznościowe listy do uczestników wernisażu skierowali: marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicepremier Piotr Gliński. „Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!” to opowieść o wielkopolskiej drodze do niepodległości opowiedziana w interesującej formule poprzez wybrane rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotografie z albumu Kazimierza Gregera. Jej celem jest ukazanie Powstania Wielkopolskiego jako czynu zbrojnego, który zadecydował o kształcie odrodzonego państwa polskiego. Zachowane rozkazy dzienne, w tym roku wpisane zostały na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

Wojewoda wielkopolski zwrócił uwagę na wpływ Powstania Wielkopolskiego na historię całego kraju. - Przypominajmy, mówmy, upowszechniajmy. Naszym zadaniem jest pokazanie jak istotnym wydarzeniem było Powstanie Wielkopolskie. Służy temu również ta wystawa - mówił. Prezentacja dokumentów zorganizowana została przy współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowego Poznaniu, Muzeum Narodowego w Poznania, a także spółki Torpol S.A. Od przyszłej środy dostępna będzie dla wszystkich zwiedzających w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Goście odwiedzili też drugą wystawę związaną ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości i przygotowaną dzięki współpracy wojewody wielkopolskiego z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Fundacją Zakłady Kórnickie. Ekspozycję "Na drodze do niepodległości. Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1918)" stworzono w 100-lecie obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który skupił ponad tysięczną reprezentację Polaków zamieszkałych na terenie Rzeszy Niemieckiej. To wówczas po raz pierwszy w historii Polski kobiety uzyskały prawa wyborcze i z nich skorzystały. Sejm wypowiedział się w najistotniejszych sprawach Polaków i odradzającego się Państwa Polskiego, powołał Naczelną Radę Ludową, która wyłoniła swój Komisariat. To on przejął władzę po wybuchu Powstania Wielkopolskiego i doprowadził do zjednoczenia z innymi ziemiami polskimi.

Patronat nad obiema wystawami objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Relacja z wydarzenia na stronie internetowej Sejmu.

Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy. Widok wystawy.

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu