O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "Budowy obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307" - Etap II.

Treść archiwalna