Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu redagowania pism urzędowych i poprawności językowej w pismach, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. ...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw rachunkowości, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu legislacji, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu trybów nadzwyczajnych w postępowaniu administracyjnym, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny...
wszczęty Organizacja i prowadzenie w okresie od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców Państw Trzecich w Poznaniu w ramach projektu pt. „Wielkopolska Wspólna Sprawa” (nr 12/8-2017/OG-FAMI) współfinansowanego z Programu Krajowego ...
wszczęty Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 ...
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Kosowo” (składającego się z dwóch studni) w m. Kosowo, gm. Gostyń, powiat gostyński, województwo wielkopolskie
wszczęty Usługa przeniesienia anten z dwóch starych masztów na nowy maszt oraz instalacją na nowym maszcie dodatkowych anten wraz z dostarczeniem sprzętu i osprzętu radiowego na budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, znajdującego się ...
wszczęty Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej Zarządzania Kryzysowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i systemu ostrzegania i alarmowania umiejscowionego na dachu budynku liceum ogólnokształcącego
wszczęty Dostawa tablic informacyjnych oraz tabliczek przydrzwiowych (modułowych), na potrzeby Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu nr 27/7-2017/OG-FAMI pt. „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej ...

Strony