Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Realizacja szkoleń psychologicznych dla operatorów numerów alarmowych w ramach szkoleń podstawowych i doskonalących – w okresie od 1 lipca do 30 września 2019
wszczęty Kurs doskonalący znajomość polskiego języka migowego
wszczęty Przeprowadzenie warsztatów kontrolerskich
wszczęty Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wszczęty Wykonanie projektu, uzyskanie akceptacji konserwatora zabytków w sprawie lokalizacji i warunków techniczno-architektonicznych montowanego masztu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem systemu masztowego na potrzeby łączności Zarządzania ...
wszczęty Wykonanie projektu i pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem systemu masztowego na potrzeby sieci łączności Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zarządzania Kryzysowego i Systemu Ostrzegania i Alarmowania w lokalizacji ...
wszczęty Wykonanie remontu systemu masztowego w lokalizacji 64-100 Leszno, delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Kościuszki 4, służącemu zadaniom łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zarządzania Kryzysowego oraz ...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotyczących obsługi klienta wielokulturowego w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej ...
wszczęty Usługi transportowe na potrzeby realizacji zadań związanych z przemieszczaniem zasobów magazynowych (przeciwpowodziowych)
wszczęty Część I: Przegląd instalacji masztowych w 11-stu wskazanych lokalizacjach działania sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego i/lub Zarządzania Kryzysowego,

Strony