Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie wyznaczenia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej składającego się z trzech studni, w miejscowości Szkaradowo, gmina Jutrosin, powiat rawicki, województwo wielkopolskie
wszczęty Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej zarządzania kryzysowego - Wyrzysk, ul. Parkowa 8
wszczęty Zakup oraz montaż 78 sztuk regałów półkowych z półkami z płyty wiórowej lub metalowych, przeznaczonych do składowania towarów (luzem, w opakowaniach jednostkowych lub pojemnikach)
zakończony Świadczenie usług związanych z konserwacją dżwigu o numerze fabrycznym XPL 32167 PK – produkcji firmy Orona
zakończony Dostawa materiałów niezbędnych do przeniesienia anten na nowy maszt systemu łączności zarządzania kryzysowego w lokalizacji Kalisz, ul. Widok 100
zakończony Montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej zarządzania kryzysowego – Poznań, ul. Wiśniowa 13a
zakończony Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej zarządzania kryzysowego – Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10
zakończony Dostawa oprogramowania do fotogrametrycznego przetwarzania obrazów cyfrowych pochodzących z BSP
zakończony Zakup dla pracowników ulgowych usług transportowych w ilości 105 sztuk (legitymacji zniżkowych) – ulga 50% na rok 2019 w komunikacji krajowej, w klasie dowolnej w pociągach
zakończony Dostawa licencji oprogramowania do radiowego cyfrowego systemu ostrzegania i alarmowania

Strony