Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Modernizacja i rozbudowa Sieciowego Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV IP w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotyczących obsługi klienta wielokulturowego w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej ...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka rosyjskiego z elementami języka administracji na poziomie początkującym dla grupy do 20 pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w ramach projektu Kierun
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z zakresu postrzegania społecznego w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z zakresu pozyskania informacji w trakcie czynności urzędowych oraz technik i metod przesłuchań cudzoziemców w ramach ..
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń z zakresu wiedzy dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
wszczęty Usługi transportowe na potrzeby realizacji zadań związanych z przemieszczaniem zasobów magazynowych (przeciwpowodziowych)
wszczęty Część I: Przegląd instalacji masztowych w 11-stu wskazanych lokalizacjach działania sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego i/lub Zarządzania Kryzysowego,
zakończony Realizacja szkoleń psychologicznych w II kwartale 2019 na potrzeby szkoleń realizowanych w CPR

Strony