Archiwum przetargów - 2016

Status Nazwa
zakończony Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z pielęgnacją zieleni
zakończony Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Świadczenie głosowych usług telefonicznych realizowanych na wydzierżawionych centralach telefonicznych w zakresie delegatur Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Kaliszu i Koninie
zakończony Świadczenie usługi transmisji danych oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Usługa dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej sieci Państwowego Ratownictwa Medycznego z możliwością składania ofert częściowych – etap I/2016 r.
zakończony Wykonanie prac budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń w budynku C poziom -1 WUW al. Niepodległości 16/18 (I etap prac)
zakończony Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej kompleksu budynków i budowli byłego lotniska wojskowego w Pile
zakończony Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i jego Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu ...
zakończony Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
unieważniony Dostawa 100 szt. foteli obrotowych na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Strony