Archiwum przetargów - 2017

Status Nazwa
zakończony Dostawa mebli na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Wykonanie węzłów sieci LAN i okablowania w obiekcie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
zakończony Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
zakończony Remont pomieszczeń w budynkach „B” i „D” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie oraz Pile
zakończony Usługa realizacji prac zleconych w zakresie utrzymania, konserwacji, napraw i rekonfiguracji sprzętu łączności radiowej zarządzania i kierowania Wojewody Wielkopolskiego, radiotelefonicznej sieci systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,...
zakończony Wykonanie punktu informacyjnego w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
zakończony Remont pomieszczeń w budynkach „A” i „B” Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
zakończony Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Remont elewacji (uzupełnienie tynków i powłoki malarskiej) oraz remont rynien (likwidacja przecieków, oczyszczenie rur spustowych i koryt rynnowych) budynku administracyjnego „A” Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu położonego w ...

Strony