Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile na rok 2020 i 2021 z możliwością...

Treść archiwalna

składania ofert częściowych.

***

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący ww. postępowanie  informuje, że:

  1. w części I zamówienia w dniu 22.11.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: PZU Zdrowie S.A., ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, PZU Zdrowie S.A Oddział Centrum Medyczne CORDIS w Poznaniu,  al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, za cenę: 182 605,00 zł;
  2. w części II zamówienia w dniu 19.11.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: Kaliska Agencja Medyczna „MEDIX” sp. z o.o.,  ul. Majkowska 13a, 62-800 Kalisz,  za cenę: 7 968,00 zł;
  3. w części III zamówienia w dniu 21.11.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „MED-ALKO” sp. z o. o., ul. Gajowa 7, 62-510 Konin, za cenę: 5 906,00 zł;
  4. w części IV zamówienia w dniu 19.11.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą:  Leszczyńskie Centrum Medyczne VENTRICULUS sp. z o. o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno, za cenę: 6 661,00 zł.
Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 14.10.2019
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 14.10.2019 - 12:33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 13:30