Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: Delegatur w Kaliszu i Lesznie na rok 2022 i 2023 z możliwością składania ofert częściowych

Treść archiwalna

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, pod adresem: https://zamowienia-wuw.ezamawiajacy.pl

Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.
Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą kliknięcia na klawisz „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do platformy, poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

UWAGA: proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych, trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu: 22 257 22 23 oraz adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Termin składania ofert: 8.12.2021 - 10:00

Termin otwarcia ofert: 8.12.2021 - 11:00

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 30.11.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.11.2021 - 13:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.01.2022 - 11:07