Usługi pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 30 Prawa Pocztowego oraz usługi pocztowe w zakresie obsługi przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 Prawa Pocztowego polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ...

Treść archiwalna

... Operatora Pocztowego na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z delegaturami: Kalisz, Konin, Leszno, Piła w zakresie przyjmowania,  przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii otwarcie ofert w ww. postępowaniu odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. o godz. 12.00 poprzez transmisję online.

Link do transmisji online: http://yms.poznan.uw.gov.pl/meeting/join/#/login?t=e80wNfWLl5k=

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący postępowanie pn.: „Usługi pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 30 Prawa Pocztowego oraz usługi pocztowe w zakresie obsługi  przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 Prawa Pocztowego  polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Operatora Pocztowego na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z delegaturami: Kalisz, Konin, Leszno, Piła w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów” informuje, że w dniu 27.11.2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 19.10.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.10.2020 - 12:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.01.2021 - 08:28