Archiwum zapytań ofertowych - 2019

Status Nazwa
zakończony Usługa archiwizacji dokumentów wytworzonych w Wydziale Skarbu Państwa i Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegająca na kompleksowym przygotowaniu akt do Archiwum Zakładowego WUW w Poznaniu
zakończony Dostawa kontenera telekomunikacyjnego
zakończony Przeprowadzenie warsztatów z zakresu doskonalenia umiejętności zarządczych i motywowania pracowników dla grupy do 30 pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podzielonych na 2 grupy szkoleniowe
zakończony Warsztaty z motywowania pracowników i zarządzania zespołem dla grupy do 20 pracowników (2 szkolenia) oraz warsztatów ze standardów obsługi i zasad kontaktów z obywatelem dla grupy do 40 pracowników (podzielonych na 2 grupy szkoleniowe) ...
zakończony Wykonanie toru kablowego z serwerowni do instalacji antenowej na dachu 3-kondynacyjnego budynku przy ul. Wiśniowej 13a w Poznaniu
zakończony Usługa archiwizacji dokumentów wytworzonych w Wydziale Zdrowia i Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegająca na kompleksowym przygotowaniu akt do Archiwum Zakładowego WUW w Poznaniu
zakończony Zakup 1 szt. zestawu radiowej stacji retransmisyjnej DMR z osprzętem
zakończony Realizacja szkoleń psychologicznych dla operatorów numerów alarmowych w ramach szkoleń podstawowych i doskonalących – w okresie od 1 lipca do 30 września 2019
zakończony Przeprowadzenie warsztatów kontrolerskich
zakończony Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Strony