Archiwum zapytań ofertowych - 2019

Status Nazwa
unieważniony Wykonanie przeglądu i inwentaryzacji systemu przeciwpożarowego w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu
unieważniony Usługa archiwizacji dokumentów wytworzonych w Wydziale Zdrowia i Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegająca na kompleksowym przygotowaniu akt do Archiwum Zakładowego WUW w Poznaniu
unieważniony Kurs doskonalący znajomość polskiego języka migowego
unieważniony Wykonanie projektu, uzyskanie akceptacji konserwatora zabytków w sprawie lokalizacji i warunków techniczno-architektonicznych montowanego masztu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem systemu masztowego na potrzeby łączności Zarządzania ...
unieważniony Wykonanie projektu i pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem systemu masztowego na potrzeby sieci łączności Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zarządzania Kryzysowego i Systemu Ostrzegania i Alarmowania w lokalizacji ...
unieważniony Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
unieważniony Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka rosyjskiego z elementami języka administracji na poziomie początkującym dla grupy do 20 pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w ramach projektu ...
unieważniony Zapytanie ofertowe pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych z języka angielskiego w zakresie prowadzenia korespondencji formalnej oraz tłumaczeń tekstów dla administracji publicznej na poziomie co najmniej ...
unieważniony Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych z języka angielskiego w zakresie prowadzenia korespondencji formalnej oraz tłumaczeń tekstów dla administracji publicznej na poziomie co najmniej średniozaawansowanym dla grupy ...
unieważniony Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotyczących obsługi klienta wielokulturowego w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej ...

Strony