Archiwum zapytań ofertowych - 2019

Status Nazwa
unieważniony Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka rosyjskiego z elementami języka administracji na poziomie początkującym dla grupy do 20 pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w ramach projektu Kierun
unieważniony Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
unieważniony Usługi transportowe na potrzeby realizacji zadań związanych z przemieszczaniem zasobów magazynowych (przeciwpowodziowych)
unieważniony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie wyznaczenia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej składającego się z trzech studni, w miejscowości Szkaradowo, gmina Jutrosin, powiat rawicki, województwo wielkopolskie
unieważniony Świadczenie usług związanych z konserwacją dżwigu o numerze fabrycznym XPL 32167 PK – produkcji firmy Orona
unieważniony Dostawa materiałów niezbędnych do przeniesienia anten na nowy maszt systemu łączności zarządzania kryzysowego w lokalizacji Kalisz, ul. Widok 100
unieważniony Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Montaż klimatyzacji w budynkach A i B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu”
unieważniony Dostawa 2 dyspozytorów benzyny (PB) 120 l oraz 2 dyspozytorów ON 200 l.

Strony