Dzienniki urzędowe - Marzec 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 46 2002 29-03-2002
Dziennik nr 45 2002 27-03-2002
Dziennik nr 44 2002 25-03-2002
Dziennik nr 43 2002 22-03-2002
Dziennik nr 42 2002 19-03-2002
Dziennik nr 41 2002 15-03-2002
Dziennik nr 40 2002 13-03-2002
Dziennik nr 39 2002 11-03-2002
Dziennik nr 38 2002 08-03-2002
Dziennik nr 37 2002 07-03-2002
Dziennik nr 36 2002 06-03-2002
Dziennik nr 35 2002 05-03-2002
Dziennik nr 34 2002 04-03-2002
Dziennik nr 33 2002 01-03-2002