Groby wojenne

Nazwa Położenie Zdjęcie Karta ewidencyjna
Grób Wojciecha Wężyka z 1920 r. w Koźminie cmentarz parafialny przy ul. Poznańskiej Zdjęcie grobu Wojciecha Wężyka z 1920 r. w Koźminie Pobierz
Grób zamordowanego we wrześniu 1939 r. Konrada Szcześniaka. Kędzierzyn. cmentarz parafialny zdjęcie grobu zamordowanego we wrześniu 1939 r. Konrada Szcześniaka. Kędzierzyn Pobierz
Grób Stanisława Jankowskiego z I wojny światowej w Łopiennie cmentarz parafialny zdjęcie grobu Stanisława Jankowskiego z okresu I wojny światowej w Łopiennie Pobierz
Grób Wojciecha Szeligi z 1920 r. w Łopiennie cmentarz parafialny zdjęcie grobu Wojciecha Szeligi na cmentarzu parafialnym w Łopiennie Pobierz
Grób ofiar II wojny światowej w Mieszkowie cmentarz parafialny przy ul. Poznańskiej grób ofiar II wojny światowej w Mieszkowie Pobierz
Grób Edwarda Jernalczyka z 1920 r. w Lewkowie cmentarz parafialny przy ul. Kolejowej w Lewkowie zdjęcie grobu Edwarda Jernalczyka z 1920 r. w Lewkowie Pobierz
Grób Andrzeja Mielęckiego z 1920 r. w Złotnikach cmentarz parafialny w Złotnikach zdjęcie grobu Andrzeja Mielęckiego z 1920 r. w Złotnikach Pobierz
Groby z 1920 r. oraz II wojny światowej w Koninie cmentarz parafialny, ul. Kolska zdjęcia kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Koninie Pobierz
Grób Stanisława Fałczyńskiego z 1920 r. w Siedleminie cmentarz parafialny przy ul. Głównej w Siedleminie grób Stanisława Fałczyńskiego z 1920 r. w Siedleminie Pobierz
Kwatera grobów żołnierskich z 1920 r. w Jarocinie cmentarz parafialny przy al. Niepodległości zdjęcie kwatery grobów żołnierskich z 1920 r. w Jarocinie Pobierz

Strony