Komunikaty

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji jesiennej 2017 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie fizyka medyczna oraz psychologia kliniczna. Uruchomionych zostało 12 miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizyka medyczna oraz 27 miejsc w dziedzinie psychologia kliniczna.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia 2017 r.

Wykaz wolnych miejsc w poszczególnych jednostkach szkolących prowadzących specjalizację na obszarze województwa wielkopolskiego w ww. dziedzinach kształtuje się następująco:

Fizyka medyczna
L.p. Nazwa jednostki szkolącej Adres Liczba miejsc akredytowanych Liczba miejsc uruchamianych na postępowanie kwalifikacyjne
1. Wielkopolskie Centrum Onkologii Zakład Fizyki Medycznej ul. Garbary, 15 61-866 Poznań 27 12
Psychologia kliniczna
1.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 60-568 Poznań 50 27

Jednostki szkolące prowadzące szkolenie specjalizacyjne na obszarze województwa wielkopolskiego w dziedzinie:

  • epidemiologia,
  • neurologopedia,

nie uruchamiają wolnych miejsc szkoleniowych na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji.

Dodatkowe informacje na temat postępowań kwalifikacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskać można pod numerem telefonu (61) 854 17 02.

System monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMK)

Informujemy, że w dniu 21 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599). Określa ona m.in. zasady zgłaszania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz).

Zgłoszenie takie wymaga założenia konta w tzw. Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu ułatwienia korzystania z SMK publikujemy  Instrukcję obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji podajemy infolinię 22 597 09 21 czynną w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynkę e-mail: smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.11.2017 - 10:24