Komunikaty

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji jesiennej 2019 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w następujących dziedzinach:

 • epidemiologia – uruchomiono 4 miejsca szkoleniowe
 • fizyka medyczna – uruchomiono 3 miejsca szkoleniowe,
 • psychologia kliniczna – uruchomiono 25 miejsc szkoleniowych.
 • psychoterapia dzieci i młodzieży – uruchomiono 24 miejsca szkoleniowe

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK

https://smk.ezdrowie.gov.pl/

w terminie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 15 grudnia 2019 r.

Wykaz wolnych miejsc w poszczególnych jednostkach szkolących prowadzących specjalizacje na obszarze województwa wielkopolskiego w ww. dziedzinach kształtuje się następująco:

L.p. Nazwa jednostki szkolącej Adres Liczba miejsc
akredytowanych
Liczba miejsc
uruchomionych na
postępowanie kwalifikacyjne
Epidemiologia
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ul.
Noskowskiego 23 61-705 Poznań
12 4
Fizyka medyczna
1. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,
Zakład Fizyki Medycznej
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
27 3
Psychologia kliniczna
1. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Psychologii
i Kognitywistyki
ul. Szamarzewskiego 89/ lokal AB
60-569 Poznań
75 25
Psychoterapia dzieci i młodzieży
1. Szpital Kliniczny
im. K. Jonschera UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Klinika Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży
ul.
Szpitalna 27/33 60-572 Poznań
24 24

Szczegółowe informacje na temat postępowań kwalifikacyjnych w ww. dziedzinach uzyskać można na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce: zdrowie/specjalizacje medyczne/dziedziny w ochronie zdrowia/rozpoczęcie specjalizacji oraz pod numerem telefonu: 61 854 17 02.

/Iwona Kulesza, 13 listopada 2019 r./

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2019 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie:

epidemiologia – uruchomiono 12 miejsc szkoleniowych,

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.

Jednostka szkoląca posiadająca akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie epidemiologia na obszarze województwa wielkopolskiego:

Epidemiologia
Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres Liczba miejsc akredytowanych Liczba miejsc uruchominych na postępowanie kwalifikacyjne
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu   ul. Noskowskiego 23
61-866 Poznań
12 12

Jednostki szkolące prowadzące szkolenie specjalizacyjne na obszarze województwa wielkopolskiego w dziedzinie:

 • fizyka medyczna
 • neurologopedia
 • psychologia kliniczna

nie uruchamiają wolnych miejsc szkoleniowych na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji.

Dodatkowe informacje na temat postępowań kwalifikacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskać można pod numerem telefonu (61) 854 17 02.

/Dorota Kicka, 6 maja 2019 r./

Postępowanie kwalifikacyjne (16.12.2018 r. -15.01.2019 r.)

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w następujących dziedzinach:

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.

Wykaz wolnych miejsc w poszczególnych jednostkach szkolących prowadzących specjalizację na obszarze województwa wielkopolskiego w ww. dziedzinach kształtuje się następująco:

Fizyka medyczna
L.p. Nazwa jednostki szkolącej Adres Liczba miejsc akredytowanych Liczba miejsc uruchomionych na postepowanie kwalifikacyjne
1. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,
Zakład Fizyki Medycznej
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
27 6
Psychologia kliniczna
1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii ul. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań
50 3

Jednostki szkolące prowadzące szkolenie specjalizacyjne na obszarze województwa wielkopolskiego w dziedzinie:

 • epidemiologia,
 • neurologopedia,

nie uruchamiają wolnych miejsc szkoleniowych na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji.

Dodatkowe informacje na temat postępowań kwalifikacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskać można pod numerem telefonu (61) 854 17 02.

/Iwona Kulesza, 16 listopada 2018 r./

***

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2018 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w następujących dziedzinach:

 • neurologopedia – uruchomiono 15 miejsc szkoleniowych,
 • psychologia kliniczna – uruchomiono 10 miejsc szkoleniowych.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.

Wykaz wolnych miejsc w poszczególnych jednostkach szkolących prowadzących specjalizację na obszarze województwa wielkopolskiego w ww. dziedzinach kształtuje się następująco:

 Neurologopedia
L.p. Nazwa jednostki szkolącej Adres

Liczba miejsc akredytowanych

Liczba miejsc uruchomionych na postępowanie kwalifikacyjne

1.

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
Oddział Kliniczny Foniatrii i Audiologii

ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań

15 15
Psychologia kliniczna
1.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

ul. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

50 10

Jednostki szkolące prowadzące szkolenie specjalizacyjne na obszarze województwa wielkopolskiego w dziedzinie:

 • epidemiologia,
 • fizyka medyczna,

nie uruchamiają wolnych miejsc szkoleniowych na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji.

Dodatkowe informacje na temat postępowań kwalifikacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskać można pod numerem telefonu (61) 854 17 02.

/autor: Dorota Kicka, 30 kwietnia 2018 r./

***

Wojewoda Mazowiecki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji  w dziedzinie inżynierii medycznej. Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,  oraz pod numerem telefonu : 22 695 64 77.
Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji dla magistrów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - informacje ogólne

/autor: Ewa Krycka, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 30 kwietnia 2018 r./

***

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego sesji jesiennej 2017 r.

 wyniki postępowania kwalifikacyjnego w dziedziie Fizyka medyczna (16.12.2017-15.01.2018)

System monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMK)

Informujemy, że w dniu 21 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599). Określa ona m.in. zasady zgłaszania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz).

Zgłoszenie takie wymaga założenia konta w tzw. Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu ułatwienia korzystania z SMK publikujemy  Instrukcję obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji podajemy infolinię 22 59 19 457 czynną w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynkę e-mail: smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.07.2014 - 14:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.11.2019 - 14:16