Komunikaty pogodowe

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 50
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 10:19 dnia 03.07.2022 do odwołania
Obszar: Warta środkowa od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku Warty środkowej od Wełny do Noteci, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 49
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie hydrologiczne. Ważne od godz. 11:49 dnia 29.06.2022 do godz. 04:00 dnia 30.06.2022. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 47. Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1.

Ważność: od godz. 13:04 dnia 27.06.2022 do odwołania. Obszar: zlewnia Odry od Głogowa do ujścia Bobru (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie). Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Odry od Głogowa do ujścia Bobru spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydało Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 35 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1

Ważność: od godz. 12:46 dnia 27.06.2022 do odwołania. Obszar: Noteć środkowa (wielkopolskie). Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku Noteci środkowej spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Strony


Pobierz aplikację mobilną Regionalnego Systemu Ostrzegania:

RSO - jak to działa?