Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
14.06.2019 - 12:41 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. o wydaniu postanowienia Wojewody Wielkopolskiego uchylającego postanowienie Starosty Wrzesińskiego z dnia 10.09.2018 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji.... Dawid Politowski
14.06.2019 - 12:40 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. o wydaniu postanowienia Wojewody Wielkopolskiego uchylającego postanowienie Starosty Wrzesińskiego z dnia 10.09.2018 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji.... Dawid Politowski
14.06.2019 - 12:40 wydarzenie: dodano Decyzja w sprawie obwodnicy Kępna. Anna Czuchra
14.06.2019 - 12:30 wydarzenie: dodano Bezpieczne wakacje nad wodą. Anna Czuchra
14.06.2019 - 09:28 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Świadczenie usług związanych z konserwacją dżwigu o numerze fabrycznym XPL 32167 PK – produkcji firmy Orona. Karina Michalak
14.06.2019 - 07:11 dokument_z_kontroli: dodano Urząd Gminy Wągrowiec. Dawid Politowski
13.06.2019 - 15:00 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. Dawid Politowski
13.06.2019 - 14:59 strona: zaktualizowano Wojewódzki plan działania systemu PRM - obowiązujący od 01.04.2019 r.. Dawid Politowski
13.06.2019 - 13:58 strona: zaktualizowano Harmonogram. Dawid Politowski
13.06.2019 - 13:57 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 182.... Dawid Politowski
13.06.2019 - 13:50 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w związku z budową dwutorowej.... Dawid Politowski
13.06.2019 - 13:02 strona: zaktualizowano Druki do pobrania. Karina Michalak
13.06.2019 - 13:01 strona: zaktualizowano Druki do pobrania. Karina Michalak
13.06.2019 - 12:10 wydarzenie: dodano Bezpieczniej na przejazdach kolejowo-drogowych. Anna Czuchra
13.06.2019 - 11:24 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. Karina Michalak
13.06.2019 - 09:50 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 86/Z/16 wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 7 czerwca 2016 r. dla.... Karina Michalak
13.06.2019 - 09:25 wydarzenie: zaktualizowano Druga edycja nagród dla archiwistów. Anna Czuchra
13.06.2019 - 08:54 strona: zaktualizowano Informacje ogólne. Dawid Politowski
13.06.2019 - 08:03 oferta_pracy: zaktualizowano 74/19. Dawid Politowski
13.06.2019 - 07:50 wydarzenie: zaktualizowano MIiR pozytywnie ocenił rekomendowane Mosty dla Regionów. Anna Czuchra

Strony