Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
16.08.2019 - 12:13 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska.... Karina Michalak
16.08.2019 - 12:06 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 20 grudnia 2017 r. nr 18/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn . "Zaprojektowanie i budowa.... Karina Michalak
16.08.2019 - 11:50 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. Karina Michalak
16.08.2019 - 11:35 wydarzenie: dodano Dożynki w gminie Kazimierz Biskupi. Anna Czuchra
16.08.2019 - 11:08 dokument_z_kontroli: dodano Urząd Gminy w Białośliwiu. Karina Michalak
16.08.2019 - 11:04 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Usługa archiwizacji dokumentów wytworzonych w Wydziale Skarbu Państwa i Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegająca na kompleksowym przygotowaniu akt do Archiwum Zakładowego WUW w Poznaniu. Karina Michalak
16.08.2019 - 11:00 wydarzenie: dodano Spotkanie z pisarzem Robertem Ziółkowskim. Anna Czuchra
16.08.2019 - 10:25 wydarzenie: dodano Święto plonów w gminie Kłodawa. Anna Czuchra
16.08.2019 - 10:14 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Dostawa kontenera telekomunikacyjnego. Karina Michalak
16.08.2019 - 10:13 zapytanie_ofertowe: dodano Usługa archiwizacji dokumentów wytworzonych w Wydziale Skarbu Państwa i Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegająca na kompleksowym przygotowaniu akt do Archiwum Zakładowego WUW w Poznaniu. Karina Michalak
16.08.2019 - 07:30 wydarzenie: zaktualizowano Miliony dla powiatu konińskiego i gminy Turek. Anna Czuchra
16.08.2019 - 07:30 wydarzenie: zaktualizowano Święto Policji w Koninie. Anna Czuchra
16.08.2019 - 07:30 wydarzenie: zaktualizowano W Poznaniu powstanie Szpitalny Oddział Ratunkowy za ponad 105 mln zł . Anna Czuchra
16.08.2019 - 07:30 wydarzenie: zaktualizowano Wicewojewoda podpisała umowy drogowe. Anna Czuchra
16.08.2019 - 06:50 wydarzenie: zaktualizowano Święto Wojska Polskiego w Katowicach . Anna Czuchra
14.08.2019 - 14:21 strona: zaktualizowano Harmonogram. Karina Michalak
14.08.2019 - 14:19 przetarg: zaktualizowano Dostawa mebli dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych. Karina Michalak
14.08.2019 - 14:17 przetarg: zaktualizowano Dostawa mebli dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych. Karina Michalak
14.08.2019 - 13:58 wydarzenie: zaktualizowano Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny. Anna Czuchra
14.08.2019 - 13:57 wykaz_nieruchomosci: zaktualizowano Wykaz nieruchomości - Powiat kościański - od 14.08.2019 do 03.09.2019. Karina Michalak

Strony